Ventilation

Järna Klimat och Fastighetsteknik är ventilationsföretaget som hjälper er med helhetslösningar inom ventilation och Klimat. 

Med stor erfarenhet inom yrket kan vi erbjuda er ventilationslösningar som passar just ert behov. 

  • Ventilationsanläggningar
  • FTX- system.  
  • Frånluftssystem. 
  • Friskluftsystem. 

Kontakta oss så hjälper vi er hela vägen från första möte till färdigt projekt.